Nieuwe kijk op duurzaam eten

ARTIKEL – Als we denken aan duurzaamheid op het gebied van eten, denken we al snel aan biologische producten. Maar duurzaamheid op dit gebied gaat vandaag de dag veel verder dan dat. Gezien de enorme bevolkingstoename die al een paar eeuwen bezig is, komen er steeds meer vraagstukken naar boven die opgelost en beantwoord moeten worden. Want als we zo doorgaan, kampen we al op korte termijn met enorme voedseltekorten wereldwijd.

In 1940 leefden er 2,6 miljard mensen op aarde, ondertussen (2018) zijn dit er al 7,4 miljard en men verwacht dat dit tot 2050 zal oplopen tot de 10 miljard mensen. Dit zijn enorme aantallen en de vraag hoe we al deze mensen in hun primaire levensbehoeften gaan voorzien wordt steeds dringender.

Steeds meer vragen
Men ziet nu al dat grondstoffen en fossiele brandstoffen op beginnen te raken. Wij mensen putten de aarde uit. We hebben concrete innovatieve ontwikkelingen nodig om de generaties na ons nog te kunnen laten genieten van deze mooie planeet. Hierbij ontstaan al snel vragen als
– Hoe voorzien we de snel groeiende megasteden van eten?
– Hoe kunnen we de waterverspilling, de bodemerosie, de enorme transportafstanden, de inefficiëntie, de verspilling en nog veel meer tegengaan?
– Hoe kunnen we de mensen gezonder laten leven, obesitas en andere welvaartsziekten terugdringen?
Het zijn lastige vragen, die niet ontweken mogen worden. Universiteiten, ondernemers, onderzoekers en andere geïnteresseerden zijn hier al jaren mee bezig en er komt steeds meer aandacht voor.

AeroFarms in Amerika
Zo heb je in Amerika in Manhattan een grote groep ondernemers die AeroFarms heeft opgericht. Deze onderneming vestigt zich in leegstaande gebouwen aan de rand van het stadsdeel en hier realiseren zij verticale boerderijen, zonder daglicht, zonder aarde. Het heeft grote voordelen in vergelijking met de traditionele landbouw die we allemaal kennen, omdat het veel efficiënter en duurzamer is. Enkele voordelen zijn dat het ‘Vertical Farming’ veel minder grond in beslag neemt dan als men verbouwt op landbouwgrond, voor dezelfde hoeveelheid oogst, namelijk 4000 m2 tegenover 526.000 m2. Daarbij staan tegenover 22 oogsten in de afgesloten ruimtes slechts drie oogsten van het platteland. Ook hoeven er voor de verticale landbouw geen pesticiden gebruikt te worden, zelfs geen biologische. Dit is bij de landbouw zoals we die nu kennen wel zo, omdat de planten veel kwetsbaarder zijn in de open lucht. Er wordt ook geen aarde gebruikt voor de nieuwe manier van verbouwen: de kweekbodem bestaat uit 100% gerecycled en herbruikbaar plastic.

Deze ontwikkelingen worden niet alleen in Amerika doorgevoerd, ook in Europa zijn we hier mee bezig. Amerika heeft zelfs veel van de technieken die zij gebruiken van de Nederlandse kassenbouw overgenomen.

Hoe staan we in Nederland tegenover de opkomende vraagstukken?
In Nederland is de visie op duurzame voedselproductie veranderd. Waar wij eerst een zeer sterke positie op de wereldmarkt in land- en tuinbouw hadden, zal vanaf nu de onzekerheid steeds meer toenemen juist vanwege de globalisering. Denk aan president Trump, die de import vanuit Amerika wil terugdringen en meer uit eigen land wil halen, Rusland die problemen heeft met Greenpeace en de handel met Nederland terugdringt, Duitsland die enorme partijen komkommers weigert vanwege een vals vermoeden voor het ehec-bacterie, het Verenigd Koninkrijk die de Europese Unie gaat verlaten met de Brexit. Nederland gaat op een andere manier naar de landbouw kijken en verschuift hiermee van de gedachte om zoveel mogelijk wereldsteden met onze producten te voeden naar zoveel mogelijk wereldsteden leren zichzelf zelf te voeden.

Bij duurzaamheid op het gebied van voeding gaat het dus niet enkel over of het product biologisch is, maar vooral om een geheel andere benadering van de landbouw die in de toekomst tot een enorme verandering zal zorgen om de alsmaar groeiende wereldbevolking in haar behoefte te kunnen voorzien.

Klik hier voor een Tegenlicht documentaire over de verticale voedselflats

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s